Recycling & het verminderen van afval

Starbucks zet zich in om het afval dat onze vestigingen genereren aanzienlijk te verminderen - vooral als het over recycling gaat.

We weten dat dit belangrijk is voor onze gasten, voor onszelf en voor onze planeet. Sterker nog, we krijgen meer opmerkingen van gasten over recycling dan over alle andere milieukwesties - vooral als het over onze bekers gaat.

Ons doel

Ons doel is om voor 2015 in al onze vestigingen recycling prullenbakken beschikbaar te hebben waar we het inzamelen van afval regelen en 25% van onze dranken in herbruikbare bekers serveren.

Wat we hebben gedaan

Ondanks de vele uitdagingen hebben we recycling en afvalvermindering op veel fronten aangepakt.

Recycling in vestigingen

In veel van onze vestigingen recyclen we ten minste één type afval wanneer er commerciële recycling beschikbaar is – maar vaak gebeurt het achter de toonbank, buiten het zicht van de klanten. Recycling hangt af van de beschikbaarheid van commerciële recyclingdiensten op de plek waar onze vestigingen zijn gevestigd. Helaas leveren sommige lokale gemeentes die een uitgebreide recycling voor huishoudens bieden, minimale of geen commerciële recycling. En voor vestigingen die actief zijn vanuit gehuurde panden zijn het de huisbazen die het afval verzamelen en de recycling regelen.

Maar we moeten ons nog steeds richten op wat we wel kunnen doen en hoe we samen met anderen recycling eenvoudiger voor ons en voor onze klanten kunnen maken.

Herbruikbare bekers

Het verminderen van de milieu-impact van onze bekers hangt af van het succes van twee met elkaar verbonden inspanningen: het ontwikkelen van oplossingen voor recyclebare bekers en het gebruik van herbruikbare bekers door onze klanten drastisch te verhogen. Veel van onze klanten zijn ook bezig met het verminderen van hun eigen milieu-impact, net als wij. Om hen te helpen ons te helpen, geven we korting om klanten aan te moedigen hun eigen herbruikbare mokken of bekers voor hun dranken te gebruiken. Klanten die in een winkel zitten kunnen ook vragen of hun dranken in een aardewerk mok kunnen worden geserveerd. Iedere papieren beker die wordt bespaard, helpt onze bossen intact te houden. (Meer informatie over ontbossing van onze collega’s bij Conservation International.)

Groenere bekers

In de loop der tijd heeft Starbucks meerdere initiatieven gelanceerd om de milieu-impact van onze wegwerpbekers te verminderen.

  • In 1997 ontwikkelden we onze bekerhouder van gerecycled materiaal om klanten te beschermen tegen hete dranken en de verspilling van “dubbele bekers te verminderen.”
  • In 2006 lanceerden we de eerste papieren beker voor hete dranken in de sector met 10% na de klant gerecyclede vezels.
  • In 2008 voerden we een nieuwe plastic beker in die minder milieu-impact heeft dan onze originele plastic bekers.
  • In 2009 hielden we een Cup Summit in Seattle, waar we alle facetten van de waardeketen van onze papieren en plastic bekers samenbrachten om het eens te worden over criteria van een omvangrijke oplossing voor recyclebare bekers.

We zetten ons in om meer te doen en we blijven zoeken naar nieuwe manieren om de milieuvoetafdruk van onze wegwerpbekers en andere verpakkingen te verminderen.

Composteren

In 1995 introduceerden we Grounds for Your Garden, waarbij aan klanten gratis gebruikt koffiedik wordt aangeboden in zakken van meer dan 2 kilo, om de tuingrond te verrijken. En waar commerciële compostering beschikbaar is, kunnen veel vestigingen ook ander voedselafval en koffiedik weghouden van de vuilstortplaats.