Verantwoordelijk verbouwde koffie

We hebben er altijd aan gewerkt om onze koffie op een manier te kopen die de mensen en plekken die deze produceren respecteert.

In de afgelopen 10 jaar heeft Conservation International ons geholpen bij het ontwikkelen van inkooprichtlijnen die onze principes voor ethisch verantwoord inkopen weerspiegelen. Deze richtlijnen worden;Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices genoemd en helpen onze boeren koffie te verbouwen op een manier die beter is voor de planeet en ons allen. C.A.F.E. Practices zijn een verzameling verreikende meetbare standaarden die zich richten op de volgende vier gebieden:

Productkwaliteit:
Alle koffie moet aan de Starbucks-standaarden voor hoge kwaliteit voldoen.

Economische verantwoordelijkheid:
Transparantie is een vereiste. Leveranciers moeten bewijs leveren van betalingen die zijn gedaan in de koffieleveringsketen om te laten zien hoeveel van de prijs die Starbucks betaalt voor groene (ongebrande) koffie naar de boer gaat.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid:
Maatregelen die zijn ingesteld met betrekking tot veilige, eerlijke en menswaardige werkomstandigheden voor de bescherming van de rechten van arbeidskeachten en het bieden van adequate leefomstandigheden. Het voldoen aan de indicators voor vereisten voor minimumlonen en het aanpakken van kinderarbeid/dwangarbeid en discriminatie is verplicht.

Milieuleiderschap:
Maatregelen die zijn ingesteld voor het beheren van afval, het beschermen van de waterkwaliteit, zuinig omgaan met water en energie, het behouden van de biodiversiteit en het verminderen van landbouwchemicaliën.

Ons doel

Ons doel is om 100% van onze koffie gecertificeerd door een onafhankelijke externe partij te hebben.

Wat we hebben gedaan

Starbucks heeft in het boekjaar 2009 167 miljoen kilogram koffie gekocht. 81% daarvan – 136 miljoen kilogram – was afkomstig van volgens C.A.F.E. Practices goedgekeurde leveranciers. We betaalden gemiddeld US $1,47 per pond (0,5 kilogram) voor groene koffie in het boekjaar 2009.

Fair Trade voor een betere levenskwaliteit:
Fairtrade gecertificeerde koffie geeft kleinschalige boeren die in coöperaties zijn georganiseerd de kracht om in hun boerderijen en gemeenschappen te investeren, het milieu te beschermen en de zakelijke vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om te concurreren op de wereldmarkt.

Starbucks begon met het inkopen van Fairtrade-koffie in 2000. In 2009 kochten we in totaal 18 miljoen kilogram Fairtrade-koffie.

Al onze espressodranken in onze Nederlandse vestgingen worden.