Bedrijfsethiek en naleving

Wij geloven dat ethisch zakendoen en ernaar streven om goede dingen te doen van levensbelang zijn voor ons succes.

Three Baristas Smiling

Business Ethics and Compliance (Bedrijfsethiek en naleving) is een programma dat onze Starbucks-missie ondersteunt en dat helpt bij het beschermen van onze cultuur en onze reputatie door bronnen te bieden waarmee partners tijdens hun werk ethische beslissingen kunnen nemen.

Binnen dit programma wordt materiaal ontwikkeld en verspreid om het bewustzijn te vergroten, waaronder de Standards of Business Conduct. Daarnaast omvat het programma naleving van wet- en regelgeving en trainingen over ethiek, onderzoek van gevoelige zaken zoals potentiële belangenverstrengeling en aanvullende kanalen waarlangs partners hun zorgen kenbaar kunnen maken. Partners worden aangemoedigd alle soorten problemen of zorgen te melden bij het programma via een van de aangeboden communicatiekanalen.

De meeste rapporten die worden ontvangen door Business Ethics and Compliance hebben betrekking op problemen met relaties tussen werknemers. Dezelfde trend wordt gezien bij andere bedrijven – zowel winkelbedrijven als andere bedrijven – die alternatieve meldingsmethoden bieden als onderdeel van een uitgebreid programma voor ethiek en compliance.

Ga voor meer informatie over onze toewijding aan Global Responsibility naar Starbucks™ Shared Planet™.

Stuur voor meer informatie over Starbucks Business Ethics and Compliance een e-mail naar CustomercareNL@Starbucks.com.

Standards of Business Conduct

Het boekje Standards of Business Conduct, dat onder alle partners wordt verspreid, bevat informatie waarmee partners de juiste beslissingen kunnen nemen tijdens hun werk. Deze normen hebben de vorm van een korte opsomming van een aantal verwachtingen van het bedrijf over hoe we ons bij Starbucks allemaal horen te gedragen, passend bij onze missie en kernwaarden.