Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2016

Deze privacyverklaring ('Verklaring') is van toepassing op de websites die zich bevinden op starbucks.nl, en.starbucks.nl en andere websites of toepassingen (waaronder mobiele toepassingen) die geassocieerd zijn met Starbucks-merken of -producten en die de sitebezoeker of gebruiker naar deze Verklaring leiden. In deze Verklaring verwijzen de termen 'Starbucks', 'wij/we' en 'ons' naar Starbucks Coffee (Netherlands) B.V., Starbucks Manufacturing EMEA BV, Starbucks Corporation en hun respectieve gelieerde en dochterondernemingen. De Starbucks-websites of -toepassingen waarop deze Verklaring van toepassing is, kunnen koppelingen bevatten naar andere websites of toepassingen die eigendom zijn van en worden beheerd door andere ondernemingen. Deze Verklaring is echter niet van toepassing op dergelijke websites of toepassingen van derden.

1. Gegevens die wij verzamelen

Wanneer u onze websites of toepassingen gebruikt, verzamelen we bepaalde informatie over u en de diensten die u gebruikt. De informatie die we verzamelen, valt in drie verschillende categorieën: (1) informatie die u ons geeft; (2) informatie die we automatisch van u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt; en (3) informatie die we uit andere bronnen verzamelen.

Informatie die u ons geeft

We verzamelen informatie die u ons geeft wanneer u onze diensten gebruikt. Voorbeelden van het gebruik van onze 'diensten' zijn bijvoorbeeld wanneer u iets koopt in een van onze winkels, een bezoek brengt aan of iets koopt via een van onze websites, een Starbucks-account creëert, een cadeaubon of e-geschenk online koopt of stuurt, een van onze mobiele toepassingen downloadt en installeert of deelneemt aan een enquête of promotie. De informatie die u ons geeft, is bijvoorbeeld uw naam of achternaam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, financiële accountgegevens zoals uw creditcardnummer, verjaardag, geboorteplaats, demografische gegevens en eventuele andere informatie die u ons vrijwillig geeft. U kunt ons ook toestemming geven voor toegang tot informatie in de contactenlijst op uw apparaat, of ons informatie verstrekken over degene die wij op uw verzoek een cadeaubon of e-geschenk online sturen.

Informatie die we verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt

Wanneer u onze websites bezoekt of onze diensten of mobiele toepassingen gebruikt, kunnen we informatie verzamelen over uw toegang en gebruik. Deze informatie omvat onder andere:

Aankoopinformatie – We kunnen informatie verzamelen over uw transacties in onze winkels of op onze websites, inclusief welke producten u koopt, hoe vaak u ze koopt, bonussen of promoties die aan een aankoop zijn verbonden en de producten die u op uw 'verlanglijst' hebt geplaatst voor aankoop in de toekomst.

Informatie over apparaat en gebruik – Wanneer u een van onze mobiele toepassingen downloadt en installeert, of een computer, tablet, smartphone of ander apparaat gebruikt voor toegang tot onze websites, onze diensten of mobiele toepassingen gebruikt of producten of diensten koopt via onze websites, kunnen we informatie verzamelen over het apparaat dat u gebruikt en hoe u het gebruikt.

Deze informatie kan het volgende zijn: het type apparaat dat u gebruikt, uw besturingssysteem, uw browser (bijvoorbeeld of u Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome of een andere browser hebt gebruikt), uw internetprovider, uw domeinnaam, uw IP-adres (internetprotocoladres), uw apparaatidentificatie (UDID), de website die u naar onze website heeft verwezen, de webpagina's die u bekijkt (inclusief de datum en tijd dat u ze hebt bekeken), de diensten of functies die u opent of gebruikt (inclusief de datum en tijd dat u dat deed) en het onderwerp van de advertenties waarover u scrolt of die u aanklikt. Om deze informatie te verzamelen, gebruiken we cookies, webbakens en soortgelijke technologieën. Lees meer over cookies, webbakens en soortgelijke technologieën.

Locatiegegevens – Wanneer u een van onze mobiele toepassingen downloadt en installeert, of een computer, tablet, smartphone of ander apparaat gebruikt voor toegang tot onze websites, onze diensten of mobiele toepassingen gebruikt of producten of diensten koopt via onze websites, kunnen we informatie verzamelen over uw fysieke locatie.

We kunnen deze informatie combineren met andere op locatie gebaseerde informatie, zoals uw IP-adres en factureringsgegevens of postcode, om u informatie te geven over winkels bij u in de buurt, u de afstand vanaf uw locatie naar die winkels te geven en de werking van andere diensten of functies op onze websites of in onze toepassingen te ondersteunen. We delen uw locatiegegevens alleen met dienstverleners die ons helpen u deze diensten en functies te verstrekken of die ons helpen begrijpen hoe deze diensten en functies worden gebruikt. Lees de paragraaf Uw keuzes hieronder voor informatie over hoe u het verzamelen van locatiegegevens kunt afwijzen.

Informatie die we uit andere bronnen verzamelen

We verzamelen ook informatie die openbaar beschikbaar is. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen die u invoert in een blog, in een chatroom of op een sociaal netwerk zoals Facebook, Twitter of Google+. We kunnen ook informatie over u verzamelen van andere ondernemingen en organisaties. Door extra informatie over u te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie over u corrigeren, de beveiliging van uw transacties versterken en u aanbevelingen over producten en speciale aanbiedingen sturen die waarschijnlijk binnen uw interessesfeer liggen.

2. Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

We kunnen de informatie die we over u verzamelen op een aantal verschillende manieren gebruiken, zoals:

 • om uw aankopen van producten en diensten te verwerken;
 • om de functionaliteit van onze websites en mobiele toepassingen te vergemakkelijken;
 • om cadeaubonnen of e-geschenken volgens uw aanwijzingen te bezorgen;
 • om met u te communiceren over bestellingen, aankopen, retourneringen, accounts of programma's;
 • om uw vragen aan de klantenservice en verzoeken om informatie te beantwoorden;
 • om uw opmerkingen of verklaringen op onze websites te publiceren;
 • om u gepersonaliseerde promoties en speciale aanbiedingen te sturen;
 • om u te informeren over onze producten, diensten, wedstrijden, sweepstakes, gebeurtenissen of andere promoties;
 • om onze websites, mobiele toepassingen en de producten en diensten die we aanbieden, te onderhouden en te verbeteren;
 • om inbreuk op de beveiliging of fraude te detecteren, te voorkomen of te onderzoeken; en
 • om de gegevens die we hebben voor interne administratieve doeleinden accuraat en toepasselijk te houden.

3. Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

We kunnen uw informatie onder de volgende omstandigheden delen:

Wanneer we samenwerken – We kunnen verzamelde informatie delen tussen Starbucks Coffee (Netherlands) B.V., Starbucks Manufacturing EMEA BV, Starbucks Corporation en hun respectieve gelieerde en dochterondernemingen om de juiste keuzes te maken op het gebied van beheer, analyse en besluitvorming, inclusief beslissingen over franchises, uitbreiding en promotie van ons product- en dienstenaanbod, verwerking van bestellingen of verzoeken van klanten, de werking van onze websites en mobiele toepassingen en voor andere doeleinden, zoals in deze Verklaring wordt beschreven.

Wanneer we met dienstverleners werken – We kunnen informatie delen met dienstverleners die ons ondersteunende diensten verlenen, zoals creditcardverwerking, websitehosting, e-mailbezorging, locatiebepaling, postverwerking, afhandeling en bezorging van bestellingen en analyses. We verbieden deze bedrijven uw informatie te verzamelen, te gebruiken en openbaar te maken, behalve wanneer ze werk voor ons doen, of wanneer de openbaarmaking van uw informatie wettelijk vereist wordt.

Wanneer we transacties op ondernemingsniveau uitvoeren – Als we betrokken raken bij een fusie of een andere situatie die de overdracht van een aantal of al onze zakelijke activa vereist, kunnen we uw informatie delen met zakelijke entiteiten of mensen die betrokken zijn bij de onderhandelingen of de overdracht.

Wanneer het delen ons helpt wettige belangen te beschermen – We kunnen uw informatie openbaar maken als openbaarmaking ons inziens wettelijk vereist is, of nodig is om onze overeenkomsten of ons beleid af te dwingen, of als we ervan overtuigd zijn dat openbaarmaking ons zal helpen de rechten, eigendommen of veiligheid van Starbucks of van onze klanten of partners te beschermen.

Wanneer we met andere ondernemingen delen voor marketingdoeleinden – We kunnen uw informatie delen met dienstverleners die namens ons uw informatie gebruiken om u promoties en speciale aanbiedingen te sturen, u informatie te geven over wedstrijden, sweepstakes of evenementen, of voor andere promotiedoeleinden. We kunnen ook samengevoegde statische gegevens over uw gebruik van onze websites en toepassingen met andere ondernemingen delen.

Wanneer u ons toestemming geeft – We kunnen informatie over u delen met andere ondernemingen als u ons toestemming geeft of opdraagt om de informatie te delen.

Wanneer de informatie u niet persoonlijk identificeert – We kunnen uw informatie zodanig delen dat u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. We kunnen bijvoorbeeld informatie over u combineren met informatie over andere mensen en de gecombineerde informatie zodanig delen dat de gecombineerde informatie niet naar u teruggekoppeld kan worden.

Wanneer u iets op onze websites plaatst – Als u informatie op een blog of een ander deel van onze websites plaatst, kan de informatie die u daar plaatst, inclusief uw postinformatie en uw gebruikersnaam, gezien worden door andere bezoekers aan onze websites.

4. Hoe we anderen kunnen toestaan uw informatie te verzamelen

Wanneer u onze websites of toepassingen gebruikt, kunnen we derden toestaan informatie over u te verzamelen via cookies, webbakens en anderen soortgelijke technologieën. Lees meer over cookies, webbakens en soortgelijke technologieën. De informatie die door derden wordt verzameld, kan het volgende omvatten: het type apparaat, uw besturingssysteem, uw browser, uw internetprovider, uw domeinnaam, uw IP-adres (internetprotocoladres), uw apparaatidentificatie (UDID), de website die u naar onze website heeft verwezen, de webpagina's die u bekijkt (inclusief de datum en tijd dat u ze hebt bekeken), de diensten of functies die u opent of gebruikt (inclusief de datum en tijd dat u dat deed) en het onderwerp van de advertenties waarover u scrolt of waarop u klikt.

We geven derden toestemming deze informatie op onze websites te verzamelen voor de volgende doeleinden:

Om advertenties voor producten of diensten weer te geven – We geven sommige reclamebureaus toestemming om deze informatie te verzamelen met het doel u advertenties op onze websites te tonen die het meest relevant voor u zijn. Deze derden kunnen ook anonieme informatie verzamelen over bezoekers aan onze websites om ze in marktsegmenten te verdelen om advertenties over andere websites weer te geven die naar hun mening het meest relevant zijn voor elk marktsegment. Dit heet 'online behavioral advertising' (OBA, op gedrag gebaseerd online adverteren). Zie Uw keuzes hieronder voor meer informatie over hoe u deze gerichte advertentieweergave kunt afwijzen en het gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën kunt controleren.

Om informatie te verzamelen over de manier waarop onze websites en toepassingen gebruikt worden – We geven bepaalde dienstverleners toestemming om deze informatie te verzamelen om ons te helpen begrijpen hoe onze websites en toepassingen worden gebruikt en ons te assisteren bij het verbeteren van de inhoud en werking van onze online eigendommen. Deze dienstverleners verzamelen samengevoegde statistische gebruiksgegevens die niet worden vergeleken met of gekoppeld aan de individuele gebruikers.

Om te zorgen dat de diensten van andere bedrijven werken – We geven ondernemingen toestemming cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën te implementeren om de werking van bepaalde diensten en functies van onze websites of toepassingen te verbeteren. We laten Adobe bijvoorbeeld speciale cookies plaatsen en inschakelen die nodig zijn om videomateriaal voor Adobe Flash Player te leveren. Deze cookies worden Flash-cookies genoemd.

Om uw activiteiten met uw sociale netwerken te koppelen – We hebben bepaalde functies aan onze websites en toepassingen toegevoegd waarmee sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter en Google+) de activiteiten van hun leden kunnen volgen of bepaalde informatie kunnen verzamelen wanneer ze onze website of toepassingen gebruiken. Deze functies kunnen technologieën gebruiken die we 'invoegtoepassingen' en 'widgets' noemen. Invoegtoepassingen creëren een rechtstreekse koppeling tussen twee websites, en widgets zijn interactieve programmaatjes die de diensten van andere ondernemingen op onze websites beschikbaar maken. Als u zich bezorgd maakt over de manier waarop een sociaal netwerk uw activiteiten volgt, kunt u contact opnemen met het sociale netwerk of hun privacybeleid lezen. U kunt bijvoorbeeld in het Facebook-beleid lezen op welke manier Facebook gegevens gebruikt op https://www.facebook.com/about/privacy/.

5. Cookies, webbakens en soortgelijke technologieën

Wij en anderen kunnen een aantal verschillende technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw apparaat en uw gebruik van onze websites en toepassingen. Deze technologieën zijn onder andere cookies, webbakens, javascripts, entiteitscodes en HTML lokale opslag. De meeste webbrowsers kunnen worden geprogrammeerd om het gebruik van deze technologieën onder bepaalde omstandigheden of helemaal te accepteren of af te wijzen. Zie het deel Uw keuzes van deze Verklaring voor meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen.

Cookies – Cookies zijn gegevensbestandjes die vanaf de server van een website worden gezonden en worden opgeslagen op de vaste schijf van uw apparaat voor de duur van uw bezoek (sessiecookies), of gedurende een vaste periode (permanente cookies). Cookies bevatten informatie die later door een webserver gelezen kan worden.

Webbakens – Webbakens zijn kleine, transparante afbeeldingen die in webpagina's, toepassingen en e-mails worden ingebed en die soms 'clear gifs', 'single pixel gifs', 'page tags' of 'webbugs' worden genoemd. We gebruiken webbakens om te volgen welke webpagina's u bezoekt, de doeltreffendheid van onze marketing te testen en te ontdekken of een e-mail is geopend en of er op is gereageerd.

Javascripts – Javascripts zijn stukjes code die in verschillende delen van websites en toepassingen worden ingebed om verschillende typen werking te ondersteunen, zoals het verhogen van de vernieuwingssnelheid van bepaalde functies of het bewaken van het gebruik van allerlei online componenten.

Entiteitscodes – Entiteitscodes zijn HTTP-codemechanismen die het mogelijk maken delen van websites op te slaan (cachen) binnen uw browser; ze valideren deze caches wanneer de website wordt geopend, zodat de website sneller presteert, omdat de server geen volledige respons hoeft te geven als de inhoud niet is veranderd.

HTML5 lokale opslag – HTML5 lokale opslag maakt het mogelijk om benoemde sleutel-/waardeparen van websites op te slaan in de cache van uw browser om gegevens in HTML5-pagina's op te slaan en weer op te halen wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Deze technologieën worden hoofdzakelijk voor de volgende doeleinden gebruikt:

Diensten en functionaliteit – Sommige van deze technologieën zijn nodig om u toegang of het gebruik te geven van onze websites of mobiele toepassingen en de verschillende diensten en functies die we aanbieden. Zonder deze technologieën zouden sommige van de diensten en functies die we op onze websites en mobiele toepassingen beschikbaar stellen, niet goed werken.

Prestatiecontrole – Sommige van deze technologieën helpen om het verkeer te analyseren en te schatten, en beoordelen het volume van het gebruik van diensten en functies op websites en mobiele toepassingen. Ze laten ons zien hoe bezoekers en gebruikers met onze digitale eigendommen omgaan, of er fouten zijn, de mate waarin bepaalde webpagina's, toepassingen of functies worden aangeklikt en gebruikt en hoe de prestaties en werking ervan zijn. Wanneer deze technologieën voor prestatiecontrole worden gebruikt, wordt geen informatie verzameld waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Gemak van de gebruiker – Sommige van deze technologieën verbeteren het gebruiksgemak van onze websites en mobiele toepassingen en de diensten en functies die erop beschikbaar zijn door het laden en vernieuwen te versnellen en informatie te onthouden die u al hebt gegeven bij eerdere bezoeken aan onze websites of toen u een bepaalde dienst of functie van een website of toepassing de laatste keer gebruikte.

Marketing – Sommige van deze technologieën worden gebruikt om uw ervaringen op onze website of binnen onze mobiele toepassingen speciaal aan u aan te passen, door promoties, reclame en andere marketingberichten te reguleren die kunnen verschijnen wanneer u deze digitale eigendommen aanklikt of gebruikt. Deze technologieën helpen ons achterhalen welke diensten en functies u gebruikt en hoe u informatie over ons vindt. We kunnen deze informatie gebruiken om uw bezoek aan een website of het gebruik van een mobiele toepassing te personaliseren en om u relevante promoties en reclame te sturen.

6. Uw keuzes

Keuzes in promotiecommunicatie

U kunt de ontvangst van promotie-e-mails, -tekstberichten, -telefoongesprekken en -post afwijzen door ons uw voorkeuren te laten weten wanneer u zich aanmeldt voor een Starbucks-account, door online in het beheerdeel van uw account uw promotievoorkeuren te wijzigen, of door in de promotie-e-mails die we u sturen de instructies voor afwijzen te volgen. Wanneer onze mobiele toepassingen 'pushmeldingen' mogelijk maken, kunt u de ontvangst van deze meldingen ook afwijzen door de knop Push Notifications (Pushmeldingen) in onze mobiele toepassingen op 'uit' te zetten.

U kunt ons ook laten weten dat u bepaalde of alle promotiecommunicatie niet wilt ontvangen door ons een e-mail te sturen naar customercareNL@starbucks.com, te bellen naar +31 20 307 70 00 of te schrijven naar Customer Care, PO Box 45442, 1040 WD Amsterdam, Nederland. NB Wanneer u de ontvangst van promotiecommunicatie van ons afwijst, kunt u nog steeds andere communicatie krijgen, inclusief e-mail over uw accounts en aankopen.

Keuzes inzake informatieverzameling

Locatiegegevens – U kunt uw computer, tablet, smartphone of andere apparaat zodanig instellen dat geen informatie over uw fysieke locatie wordt doorgegeven door (a) in de apparaatinstellingen 'locatiediensten' uit te schakelen; of door (b) bepaalde websites of mobiele toepassingen toegang tot locatiegegevens te ontzeggen door de relevante voorkeuren en machtigingen in uw mobiele apparaat te wijzigen.

Gebruik van cookies – Zoals verplicht is, bieden we u bij de eerste keer dat u onze websites bezoekt de optie om cookies af te wijzen. Als u op dat moment het gebruik van cookies niet afwijst, wordt uw voortgezette gebruik van de website gezien als toestemming voor het gebruik van cookies. Als u op dat moment het gebruik van cookies afwijst, plaatsen we geen cookies meer op uw apparaat, met uitzondering van de cookies die u nodig hebt voor de toegang tot of het gebruik van onze websites of mobiele toepassingen en de verschillende diensten en functies die we bieden.

Cookies, webbakens en soortgelijke technologieën – U kunt het gebruik van de meeste cookies, webbakens, entiteitscodes en HTML5 lokale opslag afwijzen met de juiste instellingen in uw browser. Elke browser is een beetje anders, maar de meeste veelgebruikte browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari) hebben voorkeuren of opties die zodanig ingesteld kunnen worden dat de browser u bericht geeft als een website een cookie of soortgelijke technologie wil instellen of installeren, en laten u de cookie of andere technologie aannemen of afwijzen voordat deze wordt ingesteld of geïnstalleerd of laten u het gebruik of de installatie van deze technologieën in hun geheel verwijderen of afwijzen. Als u wilt weten wat de juiste manier is om uw browserinstellingen te wijzigen, gebruikt u het Help-menu in uw browser.

Javascripts – Zoals ook voor cookies, webbakens en soortgelijke technologieën het geval is, kunt u in de meeste browsers het gebruik van javascripts afwijzen met de juiste browserinstellingen. Opnieuw, elke browser is een beetje anders, maar u kunt in de meeste browsers javascripts accepteren of afwijzen.

Flash Player-technologie – We hebben Adobe toestemming gegeven speciale cookies en javascripts te installeren en in te schakelen die verband houden met de levering van videomateriaal voor de Adobe Flash Player. Hoewel Flash-cookies en javascripts niet verwijderd kunnen worden via de browserinstellingen, kunt u het aantal websites dat Flash-cookies en javascripts gebruikt op uw apparaat beperken door de Adobe-website te bezoeken: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer

DAA- en NAI-afwijzingen – Naast het aanpassen van de juiste browserinstellingen, zijn veel reclamebureaus die anonieme informatie kunnen verzamelen voor gericht adverteren, ook lid van de Digital Advertising Alliance of het Network Advertising Initiative; deze bieden beide een manier om gerichte reclame van hun leden af te wijzen, via hun respectieve websites: http://www.youronlinechoices.eu en www.networkadvertising.org.

'Do Not Track'-technologie – Sommige nieuwere webbrowsers hebben een 'Do Not Track'-voorkeur waarmee een 'Do Not Track'-header wordt verzonden naar de websites die u bezoekt, met de informatie dat u niet wilt dat uw activiteiten worden bijgehouden. Wij reageren momenteel niet op 'Do Not Track'-signalen van browsers.

7. Uw informatie wijzigen of uw account verwijderen

Als u uw informatie wilt wijzigen, uw account wilt annuleren of ons gebruik van uw informatie wilt stoppen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder wordt aangegeven in het deel 'Contact met ons opnemen'. We doen er alles aan om zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren. We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te leveren. Als u ons vraagt uw account te verwijderen, bewaren en gebruiken we uw accountinformatie niet langer dan nodig is om aan een zakelijke of rechtshandhavingsbehoefte te voldoen.

8. Hoe we uw informatie beschermen

Starbucks beschermt uw informatie met technische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen om in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten het risico van verlies, verkeerd gebruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging van uw informatie te verkleinen. Sommige van onze beveiligingen zijn firewalls, gegevenscodering, fysieke toegangscontrole en administratieve informatiecontrole. Wanneer u heel gevoelige informatie (zoals een creditcardnummer) overdraagt via onze websites of via onze mobiele toepassingen, coderen we de overdracht van die informatie met behulp van het SSL- (Secure Sockets Layer) protocol. Hoewel we beveiligingstechnologieën en -procedures in werking hebben gesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan de veiligheid van geen enkel systeem of netwerk voor 100% worden gegarandeerd.

9. Uw informatie opslaan en verwerken

De informatie die u ons geeft, wordt opgeslagen en verwerkt op servers die eigendom zijn en onder de controle staan van Starbucks en andere ondernemingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Sommige van de ondernemingen en andere organisaties die omgaan met uw informatie, zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER)) gevestigd, in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als landen binnen de EER. De Verenigde Staten is een van de landen die minder bescherming bieden dan landen binnen de EER. Ongeacht de onderneming of de persoon die uw informatie verwerkt en waar deze wordt verwerkt, zullen we maatregelen nemen om uw informatie te beschermen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op gegevensbescherming en deze Verklaring.

10. Gebruik door minderjarigen

Het is niet onze bedoeling dat onze websites en online diensten worden gebruikt door personen die jonger zijn dan 18 jaar, Als u een ouder of voogd bent en denkt dat we mogelijk informatie over een kind hebben verzameld, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder wordt aangegeven in het deel 'Contact met ons opnemen'.

11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Verklaring is van kracht geworden op de datum die bovenaan deze webpagina wordt vermeld. We kunnen deze Verklaring zo nu en dan aanpassen. Als we essentiële wijzigingen aanbrengen, publiceren we de bijgewerkte Verklaring op deze pagina en wijzigen we de datum bovenaan deze website. We moedigen u aan om op updates en wijzigingen van deze Verklaring te controleren door deze datum te controleren wanneer u deze webpagina bezoekt. Voordat de wijziging van kracht wordt, zullen we u met een bericht op deze site op de hoogte stellen van alle wijzigingen van deze Verklaring die op essentiële wijze de manier beïnvloeden waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken of openbaar maken.

12. Contact met ons opnemen

We horen graag uw vragen, opmerkingen en bedenkingen over privacy. U kunt de klantenservice van Starbucks online bereiken op http://en.starbucks.nl/customer-service, per e-mail op customercareNL@starbucks.com, telefonisch op +31 20 307 70 00, of per post via Customer Care, PO Box 45442, 1040 WD Amsterdam, Nederland.